Gezegden - Fit-Voet Pedicure

Ga naar de inhoud

Gezegden


De voeten zijn de basis van ons lichaam. Hierdoor zijn er ook veel spreekwoorden en gezegden.
 
Spreekwoorden en gezegden

Voeten
 • Op staande voet; Dadelijk
 • Voet bij stuk houden; Vasthouden aan je plan, niet toegeven
 • Iemand de voet dwars zetten; Iemand verhinderen zijn plan uit te voeren
 • Iemand iets voor de voeten werpen; Iemand beschuldigen, iets verwijten
 • Een wit voetje bij iemand hebben; In de gunst bij iemand staan
 • Met iemand op goede voet staan; vriendschappelijk met iemand omgaan
 • Op grote voet leven; veel geld uitgeven
 • Hij is weer op vrije voeten; Hij is vrij (ontslagen uit de gevangenis)
 • Op vrijersvoeten gaan; Een lief zoeken
 • De wereld ligt aan zijn voeten; Mensen doen alles wat hij wil
 • Veel voeten in de aarde hebben; Veel moeite kosten
 • Het gras voor de voeten weg maaien; Iemand voor zijn, in doen of zeggen
 • Iemand voor de voeten lopen; Iemand hinderen
 • Zich uit de voeten maken; Weglopen, het gevaar uit de weg gaan
 • Daar kan ik niet mee uit de voeten; Hier kan ik niet mee omgaan
 • Met beide voeten op de grond staan; Nuchter blijven onder alles succes
 • Een wit voetje halen; een goede indruk maken bij de leider
 • Met de borst vooruit lopen; Trots zijn
 • Op goede voet staan; goed kunnen opschieten
 • Voetje voor voetje; Als je steeds ergens iets aan doet zul je uiteindelijk je doel ook bereiken.

Tenen
 • Lange tenen hebben; Vlug beledigd zijn
 • Op je teentjes getrapt zijn; Beledigd zijn
 • Ik krijg er kromme tenen van; Ik voel me niet prettig in deze situatie
 • Op je tenen lopen; Je uiterste best doen en het bijna niet aankunnen
 • Als kinderen klein zijn trappen ze op je tenen, als ze groot zijn trappen ze op je hart; Kleine kinderen lopen onhandig, grote kinderen kunnen je beledigen of kwetsen

Hielen
 • Iemand op de hielen zitten; Iemand achtervolgen
 • De hielen lichten; Er vandoor gaan
 • De hielen likken; Iemand vleien op een misselijke manier

Schoenen
 • Sterk in je schoenen staan; weet wat hij wil, weet wat hij kan, is een standvastig persoon.
 • Niet naast je schoenen lopen; teveel eigendunk hebben
 • Stad en land af lopen; Ergens veel moeite voor moeten doen( om iets te kunnen kopen.
 • De stoute schoenen aantrekken; iets doen wat moed vergt
 • Hij loopt met zijn land in zijn schoenen; Hij is een vreselijke opschepper.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud